Aruba, Anahtarlama Mimarisinin Bir Sonraki Evresini Sunar

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba (NYSE: HPE), bilginin yaratıldığı ve işlendiği yazılım tabanlı durum bilgili hizmetlerin kurumlarda uygulanmasını sağlayan dalın birinci Dağıtık Hizmetler Anahtarlama tahlilini duyurdu. Bu tahlil sayesinde çağdaş uygulamaların ve BT tertiplerinin gerektirdiği hibrit bulut sistemini sağlayan eski yazılımlar ile uygulamalar devre dışı kalıyor.

Pensando’nun Lideri, JC2 Ventures CEO’su ve Cisco Systems’in eski CEO’su John Chambers; “Geçiş periyodundaki piyasalar, gelişim için yeni fırsatlar yaratıyor. Dağıtık hizmetler buluttan kenar teknolojilerine hakikat geçiş yaparken, yapay zeka/makine tahsilinden 5G’ye ve sanallaştırmaya kadar her şeyi yıkıyor. Pensando’nun geliştirdiği Dağıtık Hizmetler Anahtarlama yeni kategorisi, evvelce yalnızca AWS üzere hiper ölçekleyiciler için mümkün olan dağıtık hizmetlerin uygulanmasını, kurumlar için hem kolay hem de bütçe dostu hale getiriyor. Bu tahlil, eski uygulamalar ve ana yazılımları ortadan kaldırarak, klasik yaklaşımların toplam sahip olma maliyetinin (TCO) üçte biriyle 100 kat ölçeklendirme ve 10 kat daha yüksek performans sunuyor.” dedi.

Aruba’nın CX 10000 Serisi Anahtarlama tahlili, tipinin en yeterlisi Aruba data merkezi L2/3 anahtarlama tahliliyle kesimin tek, Pensando’nun büsbütün programlanabilir data sürece ünitesini (DPU) bir ortaya getirerek, bilgi merkezi anahtarlamalarında yeni bir kategoriyi temsil ediyor. Böylelikle hem kablo suratı performansı hem de toplam sahip olma maliyetlerindeki kırılımla klasik data merkezi L2/3 anahtarlarına performans iyileştirmelerini, büyüklük mertebesini ve durum bilgisi veren yazılım tabanlı hizmetleri ölçeğine nazaran sunuyor.

650 Group’un kurucusu ve teknoloji analisti Alan Weckel, “Kurumların tıpkı hiper ölçekli altyapı hizmeti sunan dev şirketler üzere performans gösteren ve ölçeklenen ağ altyapıları oluşturmasını ve çalıştırmasını sağlayan bölümün birinci dağıtık hizmetler mimarisi, Aruba ve Pensando tarafından devreye alındı. Bu alanın vakit içerisinde büyüyecek ve başkalarından ayrışacak gelişmekte olan bir dal kategorisi olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka ve makine tahsili üzere yeni ve gelişmekte olan iş yükleriyle ekosistem, hem inovasyona hem de dağıtık hizmetler prensiplerine dayalı kıyaslanabilir tahlillere yönelecek” dedi.

Günümüzün Ağ Hizmetler Modelini Yine Tasarlamak

Data merkezi ağları geçtiğimiz 10 yılda gelişmekte olan uygulama mimarilerinin hacmini ve suratını karşılayan daha yüksek performanslı 25/100/400G spine leaf topolojilerine dönüşürken, güvenlik ve hizmet mimarileri ise bu dönüşümden hissesini alamadı.

Data merkezindeki doğu-batı trafiğinin şiddetli büyümesiyle merkezileştirilmiş güvenlik uygulamaları verimsiz, kıymetli ve yönetmesi sıkıntı bir hale geliyor. Kolay bir tabirle, data merkezinde uç noktalara hizmet verecek formda bir güvenlik donanımları pozisyonlandırmak ağır ölçüde performans, maliyet ve operasyonel zorluk manasına gelmektedir.

Buradaki sorun, trafiğin bir hizmetten başkasına gitmek için fizikî bir ana bilgisayardan ayrılma muhtaçlığı doğurmayacağı mikro hizmet tabanlı uygulamalar tarafında daha da ağırlaşır. Bu, kimi uygulama trafiklerinin donanımsal güvenlik duvarı, IPS ya da öbür güvenlik aygıtları tarafından tespit edilemeyeceği manasına gelir ve kurumları kendi içlerinden gelebilecek ataklara karşı savunmasız bırakır.

Yeni, Dağıtık Hizmetler Mimarisine Taşınmak

Pensando’yla birlikte geliştirilen Aruba CX 10000 Serisi Anahtarı, eski mimarilerin getirdiği kısıtlamaların üstesinden gelen büsbütün yeni jenerasyon bir anahtarlama tahlili sunuyor. Aruba CX 10000, operatörlerin durum bilgili dağıtık mikro segmentasyon, doğu-batı trafiğini kapsayan güvenlik duvarı ve uzaktan ölçüm hizmetleriyle birlikte bölüm standardı spine leaf ağlarını genişletmesini sağlıyor. Tüm bunlar, kritik kurumsal uygulamaların her nerede çalışıyorsa yakınında, her bir erişim noktasında ve tüm vakit dilimlerinde gerçekleşiyor.

Bu tahlil, trafiği ağ üzerinden bir merkezi siyaset uygulama noktasına yanlışsız sürmenin elverişsiz ve maliyetli olduğu durumlarda, gelişmiş ağ oluşturma ve güvenlik hizmetlerini dağıtmak için performans, ölçek ve otomasyondan meydana gelen eşsiz bir karışım sunuyor. Kurumlar artık bu çeşit hizmetleri, uygulamaların çalıştığı ağ erişim katmanı ucunda yürürlüğe koyabiliyor. Ana kullanım senaryoları aşağıdakileri içeriyor:

  • Şirket İçi Kurumsal Data Merkezleri ve Özel Bulut Donanım tabanlı güvenlik uygulamalarıyla donatılmış merkezi çalışan, klâsik data merkezi mimarileri performans, çeviklik ve maliyette yarattığı yüklerle sürdürülebilir olmaktan çok uzakta ve artık müddetini dolduruyor. Aruba CX 10000 tıpkı çatı altında toplanan ağ ve güvenlik otomasyonunun yanı sıra siyaset idaresiyle gelişmiş hizmetleri data merkezi ucuna dağıtan tesirli bir mimari sunuyor. Bu yeni tahlille mahallî trafiği merkezi bir dar geçitte sabitleme muhtaçlığı olmaksızın ağ bant genişliği ve performansını optimize ederek, uygulama yayılımı, karmaşıklığı ve maliyeti hudutlu ölçülerde tutarak güvenlik omurgası düzgünleşiyor.
  • Uçta Ortak Yerleşim – Bulut Tedarikçilerini İnançlı Bir Formda Birbirine Bağlama

Klasik uygulamaları kullanarak genel buluta erişimi şifrelemek çok maliyetli bir süreçtir. Birçok müşterinin genel bulut kaynaklarına tüm erişimi şifreleme mecburiliği vardır. Aruba CX 10000, şirket içi yahut ortak yerleşimdeki data merkezlerinden genel buluta tam erişim için uçtan uca uzaktan ölçümle kenar ağda yönlendirme, çizgi suratında şifreleme, güvenlik duvarı ve NAT sağlar. Bu tahlil toplam sahip olma maliyetini kıymetli ölçüde düşürür, optimize edilmiş bir güvenlik mimarisi sunar ve BT’deki yanlışlı yapılandırmaları ve buna bağlı riskleri azaltır.   

Aruba ESP (Kenar Servisleri Platformu) uzaktan erişim, şube, yerleşke ve data merkezinin de dahil olduğu tüm alanlardaki kenar hizmetleri birleştirmek, otomatize hale getirmek ve güvenliğini tesis etmek için tasarlanmıştır. Aruba CX 10000 müşterilerin Sıfır İnanç’a dayalı ağ mimarisini bilgi merkezinin daha derinlerine, ağ ve sunucu ucuna genişletmelerine yardımcı olarak, her bir anahtar ilişki noktasında 800G E-W Durum Bilgisi Hizmetleri’ni sunar ve kritik uygulamalar ile iş yüklerinin güvenliğini önemli manada ölçeklendirir ve güçlendirir.

Aruba’nın platinum iş ortağı Dasher Technologies’in satıştan sorumlu Lider Yardımcısı John Galatea, “Aruba’nın Dağıtık Hizmetler yaklaşımını sunucudan ağın en üst düzeydeki katmanına yükselterek bir sonraki düzeye taşımasından heyecan duyuyoruz. Müşterilerimizin ağ ve altyapı kaynaklarını optimize ederken Aruba CX 10000’in sağladığı uygunlaştırılmış düzeye nazaran detaylandırılmış güvenlik ve görünürlükten faydalanacağına inanıyoruz. Bu mimari, uygulamaların ve iş yüklerinin işlendiği noktalara güvenlik tahlilini daha da yakın bir hale getirerek, eski tahlillerin getirdiği kısıtlamaların aşılmasını sağlıyor.” dedi.

HPE/Pensando İş Birliği Genişliyor

Bu yeni tahlil, HPE’nin ProLiant sunucularında, HPE Apollo sistemlerinde ve HPE Edgeline Converged Edge sistemlerinde fabrika çıkış seçeneği olarak sunulan, daha evvel açıklanan HPE Sunucuları İçin Pensando Dağıtık Hizmetler Platformu’nu (DSP) bütünleştiriyor.

Aruba CX 10000, SmartNIC uygulamalarını bütünleştirmek ya da artırmak için halihazırda kullanılan eski uygulamaları yahut altyapıdan bağımsız/heterojen ortamların da dahil olduğu kullanım senaryolarını içeriyor ve bu akıllı hizmetlerin uygulama alanlarını, bilgi merkezi ağ yapısına kadar genişletiyor.

Pensando Systems CEO’su “Bugün yapılan duyuruyla Pensando’nun Dağıtık Hizmetleri’nin dal önderi Aruba’nın anahtarlama platformuna dahil edilmesi, HPE ve Pensando ortasındaki iş birliğini daha da genişletiyor. Sıfır İnanç’a dayalı özel bir bulut oluşturmak için gerekli eski teknolojilerin ortadan kaldırılması daha evvel hiç bu kadar kolay ve düşük maliyetli olmamıştı” dedi ve ekledi: “İlişkimizi sürdürmeyi ve pazara ek tahliller getirmeyi dört gözle bekliyorum.”

İş birliğinin bir kesimi olarak Pensando, Savunma Patent Satın Alım Programı aracılığıyla HPE’nin geniş patent portföyüne ayrıyeten erişiyor.

Satış Tarihi

Hızlandırılmış durum bilgisi veren güvenlik duvarı, Sıfır İnanç’a dayalı segmentasyon, ERSPAN, uzaktan ölçüm hizmetleri ve DDoS müdafaasının da dahil olduğu Aruba CX 10000, Ocak 2022’den itibaren satışta olacak.

Hazır Barkod Sistemleri